Atbalsts

Centrālo putekļu sūcēju terminu vārdnīca

Lai palīdzētu jums izprast tehniskos terminus un izpildījuma kritērijus, kas tiek izmantoti centrālo putekļu sūcēju nozarē, šeit sniedzam dažus īsus skaidrojumus.

Uzsūkšanas jauda
Uzsūkšanas jauda ir centrālo putekļu sūcēju noderīgās tīrīšanas jaudas mērījums. To aprēķina kā attiecību starp gaisa plūsmu (CFM/CMH) un ūdens celtspēju (H2O). Tas raksturo dzinēja sniegumu un efektivitāti. Šis galvenais tehniskais rādītājs ir jāuzskata par būtisku mērījumu, salīdzinot centrālo putekļu sūcēju modeļus.

Ūdens celtspēja (H2O)
Ūdens celtspēja (H2O) galvenokārt mēra centrālo putekļu sūcēju dzenēja spēku. Šie dati aprēķina dzinēja jaudu un tā uzsūktspēju. Sūkšanas stiprums (H2O) ir nozīmīgs un vērā ņemams tehniskais rādītājs, jo tas ļauj izmērīt iespējamo tīrīšanas jaudu jūsu mājās.

Gaisa plūsma (CFM/CMH)
Gaisa plūsma, kas izteikta kubikpēdās minūtē vai kubikmetros stundā (CFM/CMH), mēra gaisa daudzumu, kas pārvietojas pa centrālā putekļu sūcēja sistēmu. Augsts gaisa plūsmas līmenis rada ievērojamu gaisa kustību, kas palielina putekļu sūcēja jaudu uzsūkt putekļus un netīrumus. Pat tad, ja gaisa plūsma ir nozīmīgs rādītājs, ūdens celtspēja (H2O) ir tā, kas uztur rūpīgai putekļu tīrīšanai un uzkopšanai nepieciešamo gaisa plūsmas ātrumu.

Ūdens celtspēja (H2O) salīdzinājumā ar gaisa plūsmu (CFM/CMH)
Kad esat izpratuši šos tehniskos terminus, svarīgi ir zināt, ka šie divu veidu parametri darbojas kopā, lai nodrošinātu maksimālo putekļu sūkšanas jaudu. Tos nevajadzētu ņemt vērā atsevišķi. Ņemot vērā noderīgos tīrīšanas jaudas parametrus (uzsūkšanas jaudu), ir iespējams viegli izvēlēties augsta snieguma putekļu sūcēju, kas apvieno augstu uzsūkšanas jaudu un sūktspēju.

Skaņas spiediens (SPL)
Skaņas spiediens ir gaisa spiediena svārstību apjoms, ko rada troksnis. Mēs dzirdam vai uztveram skaņas spiedienu kā skaļumu. Skaņas spiediens ir atkarīgs arī no vides, kurā atrodas skaņas avots, un attāluma, kādā klausītājs atrodas no skaņas avota.

Skaņas stiprums (SWL)
Skaņas stiprums ir skaņas enerģija, kas pārvietojas vienā sekundē no trokšņa avota gaisā. Trokšņa avots ir dots, pastāvīgs skaņas stiprums, kas nemainās, ja skaņas avots tiek novietots citā vidē.

Decibeli (dB, dBA)
Decibels ir skaņas intensitātei vai skaņas enerģijas mērīšanai izmantotā mērvienība. To aprēķina pēc logaritmu skalas. Tādējādi, ja palielinājums ir par 3 dB, tad skaņas enerģija dubultojas. 10 dB palielinājumam skaņas enerģija palielinās ar koeficientu 10. 20 dB palielinājumam skaņas enerģija palielinās ar koeficientu 100 un tā tālāk.