Atbalsts

Garantija

Vietējā produkta garantija var atšķirties, atkarībā no valsts un tirgus, ņemot vērā vietējos noteikumus un nosacījumus. Lūdzu konsultējieties ar savu vietējo BEAM tirgotāju/importētāju, lai noskaidrotu īpašos jūsu valstī noteiktos garantijas nosacījumus.

Ražotāja garantija sastāvdaļām.

  • BEAM Alliance energoblokiem: 10 gadi
  • BEAM Platinum energoblokiem: 4 gadi
  • BEAM Mundo energoblokiem: 2 gadi
  • Visām BEAM šļūtenēm un uzkopšanas rīkiem: 2 mēnešus

Ražotāja garantija nesedz regulāro produkta nolietojumu, kas radies no vispārējas lietošanas.